Välkommen till admin area
Här följer de 20 senaste kommandona som en admin utfört på servern.Känner du att du blivit felbehandlad?
Välkommen in till #][42][ eller #smisk på QuakeNet, och Slaytanic Forum